Type:

Kulturen er god på hverdagsintegrering

I dag ble det offentliggjort at 8 millioner kroner i spillemidler er fordelt til integreringstiltak i kunst- og kulturlivet.

🏠

Kulturministeren skryter av Kildens integreringsarbeid

Kilden har fått 300.000 kroner i støtte til hverdagsintegrering. – Her gjør Kilden Teater og Konserthus en viktig innsats, sier kulturministeren.

🏠

Kulturen er god på hverdagsintegrering

I dag ble det offentliggjort at 8 millioner kroner i spillemidler er fordelt til integreringstiltak i kunst- og kulturlivet.

🏠

bomlo-nytt — «Ubuntu» - dans og kulturutveksling — Tilgang

Dansarar frå Bømlo, Zimbabwe og Latvia går saman om danseførestillinga «Ubuntu», med framsyningar på Bømlo og i Bergen.

🏠
Del