Friskunst Nasjonal

Friskunst Nasjonal er et program for formidling av kunst og kultur til elever i grunnskolen, som knytter kunst- og kulturundervisningen i skolen opp mot det profesjonelle innholdet hos lokale kulturhus.

Friskunst Nasjonal  Friskunst på Oseana Kunst og Kultursenter i Os. Foto: Ole Tobias Lindeberg/Oseana

Gjennom Friskunst Nasjonal møter elevene fagkompetanse fra kulturskolen i kombinasjon med profesjonelle kunstneriske opplevelser på kulturhuset. Tanken er at elevene får ta del i en tilpasset versjonav kulturhusenes kunstneriske program, etter at kulturskolen har gjennomført et forprosjekt i tråd med skolens læreplan.

Målet med Friskunst Nasjonal er at kulturhusene skal kunne presentere deler av sitt eksisterende innhold til skoleelever, i tillegg til sitt ordinære publikum. Det er også et mål at fagpersoner fra kulturskolen skal kunne styrke kultur- og kunstfag i grunnskoleundervisningen ved hjelp av innholdet kulturhuset presenterer. Et tilleggsmål for kulturhuset er at barna blir vant til å besøke kulturhuset.

Friskunst Nasjonal er et samarbeid mellom Kavlifondet og Norske kulturhus.

For mer informasjon: Klikk her for å laste ned utlysningen. Søknadsfrist: 23. november.

Del