HVEM ER VI?

Norske kulturhus (tidligere Norsk Kulturhusnettverk) er kulturhusenes interesseorganisasjon. Vi styrker medlemmenes stolthet og kompetanse, og synliggjør kulturhusenes betydning for samfunnet.

Norske kulturhus har 130 medlemmer, fra Longyearbyen i nord, via Lesja og Lillestrøm til Lyngdal i sør, med til sammen 13.6 millioner besøk året. Om lag hver tredje kommune i Norge har et kulturhus som er medlem i nettverket.

Norske kulturhus ble stiftet i 1999. Organisasjonen jobber for å styrke kulturhusenes evne til bærekraftig drift og formidling av levende kultur. Vår visjon er attraktiv og levende kultur der folk bor, fordi kultur gir bedre helse og levekår, og visker ut ulikheter. Vi har som mål å synliggjøre, samordne og utvikle kulturhusenes ressurser og kompetanse, lokal, regionalt og nasjonalt. En av våre oppgaver er å forbedre rammevilkårene til medlemmene gjennom kulturpolitisk arbeid. Vi arrangererer fagkonferanser, tilbyr et bredt spekter av medlemsfordeler, yter medlemsservice, og er kulturhusenes talerør mot media og bevilgende myndigheter. 

Styret

Styreleder
Ole Tobias Lindberg, Oseana Kunst og Kultursenter

Nestleder
Marit Glimstad, Olavshallen

Styremedlemmer
Andreas Gilhuus, Bølgen Larvik
Mette Killingmoe, Askim kulturhus
Tom Erik Anfinsen, Festiviteten Haugesund

Vararepresentanter
1. vara Svein Strugstad, Bjugn Kulturhus
2. vara Erik Friesl, Ælvespeilet Porsgrunn
3. vara Eva-Mette Lundahl, Lofoten Kulturhus

Ansatte
Nina Hodneland, daglig leder
Christel Blunck, prosjektkoordinator (høst 2019)

Del