Norsk Kulturhusnettverk (NKN) fikk i august 2015 bevilget kr. 6,2 mill. fra Kulturdepartementet til pilotprosjektet "Kulturspirer".

Prosjektene skal ifølge pressemelding fra NKN “vitalisere det lokale kulturlivet gjennom etablering av ulike kommunegrupperinger, som skal utvikle og løfte frem lokale amatører og kulturaktører.”

Norsk Kulturhusnettverk (NKN) ble opprettet i 1994 og stiftet i 1997. NKN har som oppdrag å; synliggjøre, samordne og utvikle norske kulturhus sine ressurser og kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt. NKN organiserer i dag over 100 kulturhus over hele landet . Disse kulturhusene har ytterst forskjellig innhold og driftsmodeller.

NKN arrangerer 2 fagsamlinger i året, har egen nettside, åpen FB side og lukket FB side kun for medlemmer. Vi representerer og synliggjør norske kulturhus i høringer, rapporter og i media. Vi jobber med å samle inn dato og kunnskap om kulturhus som tidligere ikkje har vært samlet eller offentliggjort.

Norske kulturhus er en viktig del av grunnmuren i det lokale kulturlivet. Kulturhusene rundt i Norge er en viktig samarbeidspartner for det regionale og lokale kultur-liv. Rollen kulturhusene spiller i forhold til å tilby aktørene arenaer, utstyr, teknisk personale og arrangementskunnskap er avgjørende for at mange av prosjektene kan gjennomføres.Kulturhusene er viktige satsingsfelt for gode oppvekst- og levevilkår i lokalsamfunnet.

Norsk kulturhusnettverk vokser. I 2010 hadde vi 70 betalende medlemmer. Pr 26.06.16 er det 118 medlemmer. Det er ca 95 % av alle kulturhus (etter NKNs definisjon). For første gang har vi full oversikt over antall solgte billetter i kulturhusene. I 2014 ble det solgt 2 048 060 billetter til kulturarrangement i kulturhusene som er medlemmer i NKN.

Dette er solgte billetter til konserter og scenekunst, - ikke kino. Mange kulturhus har funksjoner som fører til svært mange uregistrerte besøk. Det kan være bibliotek, utstillingsarealer, kafeer og liknende tilbud.

Vi vil jobbe ytterligere framover med å få inn kvalitative tal knytt til drift på norske kulturhus.

Del