Strategi for Norske kulturhus

Strategien er utviklet over to samlinger i 2018 av styret i Norske kulturhus og daglig leder.

Utdrag fra strategien:

Strategien for Norsk kulturhusnettverk skal gi oss en felles forståelse av hvorfor vi eksisterer og hvordan vi skal gjøre ting. Strategien skal gjelde for flere år. Konkrete tiltak beskrives i årlige handlingsplaner.

Misjon: Vi er kulturhusenes interesseorganisasjon Vi skal styrke medlemmenes stolthet og kompetanse, og synliggjøre kulturhusenes betydning for samfunnet

Visjon: Attraktiv og levende kultur der folk bor  

Verdier: Samlende, kunnskapsrik, synlig tilstede

Last ned hele strategien her